Woningmarkt 2015: Aanscherping WWS, tijdelijke huurovereenkomsten

2014-10-13 |

In Nederland wordt de (maximale) huurprijs van woningen vastgesteld aan de hand van een puntensysteem, het woningwaarderingstelsel (WWS). Het WWS kent punten toe aan diverse eigenschappen van de woning. De huurprijs wordt berekend op basis van het total aantal punten. In het Woonakkoord is afgesproken dat het WWS zou worden gewijzigd door de WOZ-waarde te laten meewegen bij de bepaling van de huurprijs.  

Aanscherping Woning waarderingstelsel in 2015

De voorgestelde wijziging van het WWS houdt in dat de huidige criteria woonomgeving, woonvorm (bijvoorbeeld eengezinswoning, tussen- hoekwoning of appartement) en schaarstegebied, die thans afzonderlijk punten opleveren, worden vervangen door punten op basis van de WOZ-waarde van de betreffende woning. 

In het nieuwe WWS wordt bij de WOZ-waarde uitgegaan van de de WOZ-waarde per m2 in plaats van de absolute WOZ-waarde, zodat de waarde voor oppervlakte wordtg gecorrigeerd. Voorts komt in het nieuwe WWS de toeslag voor schaarstepunten (Donnerpunten) te vervallen. Het voorstel heeft alleen betrekking op zelfstandige woonruimten.

Voor zittende huurders heeft een eventuele stijging van de maximale huurprijs voor een woning op basis van het nieuwe WWS geen gevolgen. Indien de maximale huurprijs op basis van het nieuwe WWS lager uitkomt dan de overeengekomen huurprijs, kan een zittende huurder wel voorstellen om de huurprijs te verlagen. 

Tijdelijke huurovereenkomsten

Het wordt voor verhuurders makkelijker om een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan met specifieke doelgroepen: jongeren van 23 t/m 26 jaar, starters jonger dan 30, grote gezinnen in een eengezinswoning, ex-studenten die promoveren en een vrije categorie huurders die gemeenten kunnen aanwijzen. Dit komt de doorstroming ten goede.

Meer weten? Neem contact op met Ottilie Laan.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha