Maarten Kamp

Maarten Kamp

Advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht

Maarten Kamp (1974) is advocaat te Amsterdam bij Blumstone LLP en is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het bestuursrecht: hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen ter zake van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu), subsidies, openbare orde en veiligheid, handhaving, toezicht, en diverse procedures rond vergunningen, ontheffingen, projectbesluiten en vrijstellingen. Tot zijn clienten rekent hij zowel overheden als ondernemingen en andere private partijen. Maarten doceert bestuursprocesrecht bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en bij diverse overheden. 

Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk: Bestuursrecht
  • Bouwrecht: Vastgoedrecht
  • Omgevingsrecht: Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Focus: handhaving, zonne- en windmolenparken, projectontwikkeling, gemeentelijke vergunningverlening en juridisch crisismanagement bij overheden.

Lidmaatschappen: verschillende nationale organisaties zoals de Vereniging voor Milieurecht (VMR), Vereniging voor Bouwrecht-advocaten (VBR-A), Vereniging voor Administratiefrecht (VAR) en diverse internationale netwerkorganisaties zoals ULI en FIABCI.

Achtergrond: NautaDutilh, Van Diepen van der Kroef, NortonRose

Expertise 

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha