Maarten Kamp

Maarten Kamp

Advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht

Maarten Kamp studeerde Staats-en Bestuursrecht met als zwaartepunt milieurecht / ruimtelijke ordeningsrecht. Hij is advocaat sinds april 2001. Al tijdens zijn studie lag zijn interesse bij de bescherming van het milieu en het woon- en leefklimaat en de schade die het gevolg kan zijn van planologische wijzigingen of milieuvergunningen.

Hij werkte in totaal een kleine 10 jaar bij bekende Zuid-As kantoren. Dat was een leuke en leerzame tijd, maar het gaf hem uiteindelijk geen voldoening. Voor meer vrijheid in zijn professionele leven en om zich als een veelzijdiger adviseur te kunnen ontplooien startte hij samen met zijn toenmalige collega het kantoor Blumstone Advocaten.

Vanuit Blumstone werkt hij als vaste in-house adviseur en advocaat voor overheden waarbij hij veelal gevoelige kwesties onder zijn hoede heeft die een bredere aanpak vereisen dan louter een juridische benadering. Hij voelt zich daarbij als een vis in het water. Daarnaast heeft Maarten een kring van ondernemers voor wie hij werkt. Ook semi-overheden of andere rechtspersonen die een algemeen belang of cultureel belang dienen weten hem te vinden.

In zijn werk probeert Maarten een echte verbinding te maken met diegene die naast of tegenover hem zit. Zijn werk wordt daardoor leuker, maar ook beter: In de advocatuur ligt de nadruk grotendeels op hetgeen op papier staat. Vanuit de verbinding is het mogelijk het grotere plaatje over te brengen en de oplossingen te vinden die nog niet op papier staan.

Maarten is lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft hij de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk: Bestuursrecht / Omgevingsrecht: Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Maarten is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten (VBR-A).

Expertise 
 
 

Voorbeelden gepubliceerde beslissingen op bezwaar: 

Ministerie van Econoimische Zaken

College van Toezicht Auteursrechten

 

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha