Schending zorgplicht makelaar

2014-11-06 |

Volgens een recent arrest van de Hoge Raad van 17 oktober jl. heeft een verkopend makelaar onder bijzondere omstandigheden de zorgplicht om een (potentiële) koper te waarschuwen of ten gunste van een koper onderzoek te doen als het gaat om informatie die voor koper van essentieel belang is (vgl: HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6162 Savills / Pasman).

Het is niet zo dat het enkele feit dat de makelaar deskundig is, en de koper niet, ertoe leidt dat de verkopend makelaar jegens de koper een onderzoeks- of waarschuwingsplicht heeft. 

De positie van een verkopend makelaar die de belangen van verkoper behartigt, kan namelijk niet worden vergeleken met de positie van een notaris die boven partijen staat en voor belangen van beide partijen moet waken.

In dit geval oordeelde de Hoge Raad dat de makelaar jegens de koper voldoende zorgvuldig had gehandeld, ook al had hij koper niet gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat het aangeboden perceel bezwaard was met hypotheekrechten of beslagen en koper een kat in de zak kocht. De makelaar had geen onjuistheden verkondigd en ook geen informatie achtergehouden. Koper was niet proactief geweest en had niet aan de verkopend makelaar gevraagd of het perceel bezwaard was (HR 4 februari 1977, NJ 1977/278 Gerritsen / Zwaan).

Daarnaast had verkopend makelaar ook niet meegedeeld dat het perceel niet bezwaard was, wist verkopend makelaar niet dat het perceel bezwaard en bleek evenmin dat koper redenen had om te betwijfelen of het perceel bezwaard was of niet.

Meer weten? Neem contact op met Ottilie Laan

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha