2017

Nadere invulling belanghebbende-begrip

2017-10-09 | In 2016 (uitspraak van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737) bepaalde de Afdeling dat er geen reden is om voor verschillende omgevingsrechtelijke besluiten verschillende criteria te hanteren. Voor alle omgevingsrechtelijke besluiten geldt sindsdien het criterium dat voor de vraag of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt, van belang is of gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.
Lees meer...

Programma Aanpak Stikstof (PAS) tijdelijk opgeschort

2017-07-07 | De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 zogenoemde prejudiciƫle vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is. Voorts heeft de Afdeling overwogen dat het huidige PAS onvoldoende is gemotiveerd en moet worden verbeterd voordat verdere besluitvorming kan plaatsvinden gebaseerd op het huidige PAS.
Lees meer...

Last onder dwangsom: heroverweging ex nunc ex tunc

2017-03-07 | In de zaak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3388) zijn de antwoorden op twee vragen van belang: 1. Dient bij de heroverweging in bezwaar rekening te worden gehouden met na het opleggen van de last onder dwangsom gewijzigde regelgeving? 2. Wat is het moment van de verbeurte van de dwangsom?
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha