Rechtbank Amsterdam: Grondslag voor "AirBnB-boete" onjuist

2016-02-25 |

Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een kwestie waarin huiseigenaren door de gemeente Amsterdam een bestuurlijke boete opgelegd hadden gekregen "wegens het zonder vergunning daartoe onttrekken van de woningen aan de woonruimtevoorraad, door deze op hotelmatige wijze te exploiteren".... kortgezeg: omdat ze hun huis via een bookingsite zoals AirBnB of Booking.com verhuurden voor een (in totaal) langere periode dan was toegestaan.

De rechtbank oordeelde echter dat de door de gemeente Amsterdam gehanteerde grondslag voor die boete niet klopt.

De bevoegdheid in de Huisvestingsverordening om een boete op te leggen wegens een overtreding van het woningonttrekkingsverbod, verwijst namelijk naar de verkeerde artikelnummers in de Huisvestingswet. De Huisvestingswet is gewijzigd per 1 januari 2015, maar de Amsterdamse Huisvestingsverordening van 1 juli 2015 was en is daar niet goed op aangepast, waardoor de rechter heeft bepaald dat de boetes niet betaald hoeven te worden.

De gemeente Amsterdam zal de eigen Huisvestingsverordening snel aanpassen, waarmee dit gebrek gerepareerd zal worden. Bij de toekomstige "AirBnB-boetes" zal de gemeente het daarom naar mijn verwachting wel goed doen.

Voor lopende procedures tegen "AirBnB-boetes" is deze uitspraak echter nog van belang!

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak.Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha