Overzicht jurisprudentie planschade

2016-12-01 |

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 28 september 2016 een overzicht op hoofdlijnen gegeven van haar oordelen met betrekking tot de tegemoetkoming in planschade op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het overzicht pretendeert geen volledigheid, maar bevat een selectie van in eerdere uitspraken neergelegde oordelen over kwesties die zich in de praktijk van het planschaderecht veelvuldig voordoen.

De kwesties die de Afdeling aan de orde stelt zijn de navolgende.

 • limitatieve opsomming schadeoorzaken;
 • planvergelijking: maximale invulling en uitzonderingen daarop;
 • vergelijken per planologische maatregel;
 • flexibiliteitsbepalingen in bestemmingsplannen;
 • planologisch nadeliger situaties;
 • causaal verband;
 • schade
 • inkomensderving;
 • vergoedbaarheid planschade (waaronder het normaal maatschappelijk risico, de drempel van twee procent en in de lijn der verwachting liggende normale maatschappelijke ontwikkelingen;
 • actieve risicoaanvaarding;
 • passieve risicoaanvaarding;
 • procedurele aspecten (waaronder de toetsing door de bestuursrechter en definitieve geschilbeslechting).
Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha