Geen onttrekkingsvergunning meer nodig in 2016

2016-02-05 |

Op grond van Huisvestingswet 2014 en de Beleidsregels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Amsterdam 2016 is (per 1 januari 2016) geen onttrekkingsvergunning meer nodig indien een eigenaar-bewoner een boven- of naastgelegen woning, waar hij tevens eigenaar van is, wenst samen te voegen voor bewoning door hemzelf of ten behoeve van kantoor- of prakrijkruimte aan huis.

Er zijn hier overigens wel voorwaarden aan verbonden, zo moet de woonfunctie bijvoorbeeld behouden blijven, waarbij minimaal 60% van de samengevoegde woningen als woning moet worden bewoond.

Ook dient de eigenaar zorg te dragen voor de benodigde/vereiste omgevingsvergunning op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en een huisnummerbesluit.

Er is pas sprake van een samengevoegde woning indien de woningen bouwkundig zijn samengevoegd en opgeleverd met de buitendienstinspecteur.

Voor nadere informatie kunt u deze link raadplegen:

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={B25BA8DF-4C52-42F7-A634-4B4F39309718}

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha