Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam

2015-02-18 |

Een nieuwe toekomst voor erfpachters in Amsterdam 

De gemeente Amsterdam gaat haar erfpachtstelsel grondig herzien. Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft dit op 10 februari 2015 besloten. Voortdurende’ erfpacht wordt ‘eeuwigdurende’ erfpacht. 

Wat wijzigt er?

De voorgestelde wijziging houdt in dat de erfpachtvergoeding (‘canon’) niet meer steeds zal worden aangepast bij het einde van een tijdvak (van 50 jaar of 75 jaar). De erfpacht wordt eeuwigdurend en loopt dus (ongewijzigd) door. Het wijzigen van de canon stuit vaak op onvrede bij erfpachters; zij voelen zich geconfronteerd met vooraf onvoorspelbare stijgingen van hun (woon)lasten.

Op grond van de huidige plannen wordt de canon nog maar 1 keer vastgesteld: op het moment dat de grond voor het eerst in gebruik wordt genomen of op het moment dat een bestaande erfpachter overstapt naar het nieuwe stelsel. Daarna vindt slechts periodiek indexatie van de canon plaats. Aanpassing van de canon is alleen nog aan de orde indien de erfpachter besluit het gebruik van de grond te wijzigen (bijvoorbeeld van een woonbestemming naar een bedrijfsbestemming). 

De erfpachter kiest

Huidige erfpachters krijgen vanaf de invoering van het nieuwe stelsel de vrije keuze of zij willen overstappen naar een eeuwigdurend erfpachtrecht. De voorwaarden die daarbij zullen gelden zijn nog niet bekend. Bijgestaan door een onafhankelijke ‘grondwaardecommissie’ hoopt de gemeente Amsterdam te komen tot een rekenmodule aan de hand waarvan erfpachters zelf kunnen uitrekenen wat de overstap naar het nieuwe stelsel voor hun zal betekenen.

Gevolgen?

Naar verwachting zullen de wijzigingen de financierbaarheid van erfpachtrechten ten goede komen. De gemeente Amsterdam hoopt daarbij dat de duidelijkheid en de zekerheid voor erfpachters zal toenemen. Critici duchten daarentegen de rekening die de erfpachter zal moeten betalen voor de overstap naar een nieuw eeuwigdurend erfpachtrecht. 

De gemeente Amsterdam beoogt het nieuwe stelsel vanaf de zomer 2016 in werking te laten treden. 

Meer weten? Neem contact op met Jorrit Felperlaan

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha