11 geboden van goed contractmanagement

2015-08-24 |

Goed contractmanagement en geslaagde bouwprojecten zijn als communicerende vaten. De vaten staan met elkaar in verbinding. Ze communiceren met elkaar, zodat ze steeds in evenwicht zijn. Zonder goede communicatie geen evenwicht en geen goed contractmanagement. Zonder goed contractmanagement loopt het project vast, ontstaan moeizame relaties met de andere partijen en ontstaan faalkosten. En dat is zonde.

11 geboden van goed contractmanagement:

1. Bereid het project goed voor;

2. Kies vanaf de aanbestedingsfase de juiste contractvorm;

3. Begrijp goed wat voor de ander van belang is;

4. Houdt de contractuele prestaties bij. Zo krijgen alle partijen wat ze willen en (mogen) verwachten;

5. Communiceer per bouwfase open, helder en met vertrouwen over alle aspecten van het contract. Met name in de kritieke bouwfase(n), zoals bij de overgang van ontwerp naar uitvoering;

6. Doe aan relatiemanagement. Focus niet alleen op technisch contractmanagement, maar ook op het opbouwen en behouden van een goede relatie ;

7. Kies de juiste persoon op de juiste plaats. Focus op het project. Betrek het contractmanagement vanaf de aanbestedingsfase tot en met de voltooiing van het bouwproject;

8. Kennis en kunde. De contractmanager beheerst de contractdocumentatie van binnen en van buiten. Hij begrijpt de projectdynamiek en kan daarmee omgaan. Hij anticipeert op tijd op risico’s en kansen;

9. Ga flexibel om met onvoorziene omstandigheden;

10. Voorzie in voorziene omstandigheden. Vergeet het aanbestedingsrecht niet, maar creëer mogelijkheden om de voorwaarden, de verplichtingen en de scope als het nodig is te veranderen;

11. Denk en handel proactief. Anticipeer zoveel mogelijk op toekomstige behoeften.

 

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha