2015

Binnenstedelijke herontwikkeling: nieuwe kansen

2015-02-18 | Vastgoedontwikkeling gaat tegenwoordig anders dan vóór de crisis. In het nieuwe tijdsgewricht wordt de functie van bestaand en onrendabel vastgoed steeds vaker gewijzigd, zodat het vastgoed met die nieuwe functie weer rendabel kan worden. Daarnaast valt op, dat deze transformatie van vastgoed alleen nog geen garantie vormt voor succes. (Her-) ontwikkelaars van leegstaand vastgoed moeten tegenwoordig een brede blik hebben en reeds in een vroeg stadium toekomstige huurders/kopers/gebruikers betrekken. Bovendien lijkt de conceptuele aanpak van het ontwikkelen van vastgoed een echte aanjager voor waardecreatie. Hierna worden deze trends besproken, waarbij tevens aandacht is voor enkele juridische aspecten en ontwikkelingen.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: op naar een veiliger en klantgerichte bouw?

2015-01-26 | Minister Blok wil volgens het wetsvoorstel “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” dat de bouw straks veiliger en meer klantgericht is. En dat is volgens de minister ook nodig, gezien de incidenten van de laatste jaren. De aannemer moet ervoor gaan instaan dat het gebouw minimaal voldoet aan de constructieve vereisten van het Bouwbesluit 2012.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: wie borgt de kwaliteit?

2015-02-18 | Volgens het wetsvoorstel "Kwaliteitsborging voor het bouwen" moeten private partijen, bouwers en bouwconsumenten, verantwoordelijk zijn voor de bouwkwaliteit. De gemeentelijke bouwplantoets van nu is onvoldoende. Het bouwproces is volgens de wetgever te versnipperd en ingewikkeld om de partij die verantwoordelijk is te kunnen aanwijzen. Op hun beurt beschikken gemeenten over onvoldoende tijd, kennis en ervaring om de bouwkwaliteit te kunnen waarborgen. Het wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van private naleving, toezicht en handhaving en aansprakelijkheid, waarbij de bouwkwaliteit achteraf wordt getoetst.
Lees meer...

Nieuw erfpachtstelsel Amsterdam

2015-02-18 | Het bestuur van de gemeente Amsterdam heeft dit op 10 februari 2015 besloten. Voortdurende’ erfpacht wordt ‘eeuwigdurende’ erfpacht.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging: het gevolg van gevolgklasse 1

2015-03-30 | Het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging moet gebouwen constructief veiliger en kwalitatief beter maken.
Lees meer...

Private kwaliteitsborging (de kwaliteitsborger als sterkste of zwakste schakel)

2015-05-18 | Wordt de kwaliteitsborger de sterktse of zwakste schakel bij private kwaliteitsborging? In dit artikel wordt hier nader op ingegaan.
Lees meer...

Geslaagde geintegreerde projecten en goed contractmanagement: communicerende vaten

2015-07-27 | Partijen in de bouw denken vaak, ook bij de zeer geïntegreerde lifecycle-contracten zoals DBFMO-contracten, dat het geheel van een bouwwerk gelijk is aan de som der delen, terwijl zij onvoldoende zicht hebben op de complexiteit zowel intern als extern jegens de opdrachtgever en hun verschillende rollen.
Lees meer...

11 geboden van goed contractmanagement

2015-08-24 | Goed contractmanagement en geslaagde bouwprojecten zijn als communicerende vaten. De vaten staan met elkaar in verbinding. Ze communiceren met elkaar, zodat ze steeds in evenwicht zijn. Zonder goede communicatie geen evenwicht en geen goed contractmanagement. Zonder goed contractmanagement loopt het project vast, ontstaan moeizame relaties met de andere partijen en ontstaan faalkosten. En dat is zonde.
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha