Waterbesluit algemene regels windparken op zee

2014-09-03 |

Op 2 september is de internetconsultatie concept-besluit wijziging Waterbesluit algemene regels windparken op zee geopend, zie   http://www.internetconsultatie.nl/besluit_algemene_regels_windparkenopzee

Tot en met dinsdag 30 september 2014 kan op het concept gereageerd worden.

Met de komende schaalsprong van windenergie op zee stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het goed is om alle niet-locatie specifieke vereisten voor de bouw, exploitatie en verwijdering van een windpark op zee te uniformeren. Het doel hiervan is het vereenvoudigen van de uitvoeringspraktijk: eenduidige, transparante algemene regels, die een optimale bescherming van de Noordzee bieden, met een minimum aan administratieve lasten voor de windsector.

Een reactie op deze consultatieronde kan tot en met dinsdag 30 september 2014 worden ingediend op www.internetconsultatie.nl/

De inwerkingtreding van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee is voorzien per 1 juli 2015.

De reacties op deze consultatieronde worden opgenomen in een verslag aan de directeur Gebieden en Projecten en worden, waar mogelijk, ter overweging meegenomen bij de nadere formulering van het Besluit.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam en deskundig op het gebied van windmolens. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak 020 6121806.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha