Vergunningsvrij bouwen uitgebreid

2014-10-06 |

Eerder schreven wij al over de belangrijke verruimingen voor de regels inzake de transformatie van kantoorruimte welke gelden vanaf 1 november 2014. Vanaf deze datum gelden er tevens een aantal belangrijke wijzigingen en verruimingen en inzake het omgevingsvergunningvrij bouwen. Net als bij de wijzigingen ten aanzien van de transformatie van kantoorruimte worden de wijzigingen voor het vergunningsvrij bouwen geregeld in het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere regelgeving.

Belangrijkste wijzigingen vergunningvrij bouwen

Per 1 november 2014 gelden ten aanzien van het vergunningsvrijbouwen kort gezegd de volgende belangrijkste wijzigingen:

- Een belangrijke wijziging gaat over de diepte en hoogte van vergunningsvrije aan- en uitbouwen aan de achterzijde van een hoofdgebouw. Aan- en uitbouwen mogen straks 4 meter diep en 5 meter hoog worden (nu is dat nog 2,5 meter resp. 4 meter).

- Op de niet aangebouwde bijgebouwen, zoals vrijstaande garages en bergingen, kan er straks onder voorwaarden zonder vergunning een kapverdieping worden gebouwd. Let op! Gelet op de nadere voorwaarden in het besluit zijn alleen schilddaken of zadeldaken vergunningsvrij.

- Een bestaand, bijbehorend bouwwerk dat eerder met bouw- of omgevingsvergunning is opgericht kan nu ook vergunningsvrij worden uitgebreid, mits dat bijgebouw zich bevindt in het achtererfgebied.

- Er zullen maximale oppervlaktematen gelden: is een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m², dan bedraagt de oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken (al dan niet met vergunning verleend) tezamen maximaal 50% van dat gebied. Voor een bebouwingsgebied van groter dan 100 m² en kleiner dan of gelijk aan 300 m²: 50 m², vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m². Is een bebouwingsgebied groter dan 300 m², dan mag 90 m² worden bebouwd, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m² tot een maximum van 150 m².

- Het begrip "bebouwingsgebied" wordt ingevoerd: het bebouwingsgebied is het achtererfgebied, inclusief de grond onder het hoofdgebouw, maar zonder de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak 020 6121806.
 

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha