Wijzigingen regels Transformatie kantoorruimte

2014-10-06 |

Vanaf 1 november 2014 gelden er een aantal belangrijke verruimingen voor de regels inzake de transformatie van kantoorruimte en inzake het omgevingsvergunningvrij bouwen. Deze wijzigingen worden geregeld in het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere regelgeving. Terzijde merken wij op dat dit besluit tevens de verruiming voor vergunningsvrij bouwen regelt. Daarover later meer.

Transformatie kantoorruimte

Per 1 november 2014 gelden ten aanzien van de transformatie van kantoorruimte kort gezegd de volgende wijzigingen:

- Het wordt mogelijk om voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de duur van maximaal 10 jaar. Voorheen was dit 5 jaar.

- De procedure om de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan te verlenen wordt verkort.

- De voorheen geldende beperking dat slechts een tijdelijke vergunning kan worden verleend voor een activiteit die voorziet in een tijdelijke behoefte komt te vervallen. Het moet slechts feitelijk mogelijk en aannemelijk zijn dat de betreffende activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Een andere nieuwe voorwaarde is dat bij verlening van de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, het aantal woningen niet mag worden vergroot.

- De mogelijkheid om aan bestaande gebouwen (al dan niet tijdelijk) een andere functie te geven is verruimd, door het laten vervallen van de beperking dat de oppervlakte niet meer dan 1.500 m² mag bedragen.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam. Bel voor een vrijblijvende afspraak 020 6121806.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha