Private kwaliteitsborging: kans of kruis?

2014-08-24 |

Op 25 juni 2014 is het wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging gepubliceerd voor consultatie. Het wetsvoorstel heeft ten doel om het stelsel van borging van de kwaliteit van bouwwerken en te wijzigen en de positie van de bouwconsument te verbeteren. Hiermee wil minister Blok bereiken dat private partijen, zowel bouwende partijen als bouwconsumenten, de kwaliteit van hun eigen (bouw)werk borgen, iets dat zij naar het oordeel van de minister nu te weinig en onvoldoende doen.

Onduidelijk wie verantwoordelijk is voor kwaliteit bouwwerk

Verder wil de minister duidelijk maken wie de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van een bouwwerk draagt. Nu zou niet duidelijk zijn wie de verantwoordelijkheid draagt vanwege de gemeentelijke bouwplantoets en de toegenomen complexiteit en versnippering van het bouwproces. Volgens de minister hebben partijen in geval van gebreken al snel de neiging om naar elkaar te wijzen in plaats van dat één partij aan de lat staat voor de eindverantwoordelijkheid voor het desbetreffende bouwwerk. 

Van gemeentelijke bouwplantoets naar private bouwplantoets

Om dit doel te bereiken voorziet het wetsvoorstel in een systeem waarbij de gemeentelijke bouwplantoets stap voor stap plaatsmaakt voor een private bouwplantoets. Daardoor kan de gemeentelijke bouwplantoets kan worden overgeslagen als de bouwsector expliciet zelf verantwoordelijk wordt voor de bouwkwaliteit. Het nieuwe stelsel van naleving, toezicht en handhaving en aansprakelijkheid zal de bouwsector meer prikkels moeten geven om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren.

Bouwfouten vaak het gevolg van ontwerpfouten en/of fouten bij de aanbesteding

Maar is het wel zo dat alleen de bouwsector meer prikkels moet hebben om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren? De bouwsector bestaat immers niet alleen uit opdrachtnemers, maar ook uit opdrachtgevers. Uit onderzoek volgt dat bijna de helft van de bouwfouten voortvloeit uit ontwerpfouten en/of fouten bij de aanbesteding, oftewel fouten die doorgaans aan opdrachtgever worden toegerekend. Fouten waarvoor de bouwsector, ook in het stelsel van private kwaliteitsborging, in principe niet verantwoordelijk zal zijn. Lees meer

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha