Nieuwe model overeenkomsten bouw-en onderhoud Aedes

2014-10-14 |

Aedes heeft twee modellen ontwikkeld van geïntegreerde contracten die aansluiten op de veranderende rol van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Het gaat om een model design buildovereenkomst (DB-model) en een design build maintain overeenkomst (DBM-model). Beide modellen zijn gebaseerd op de UAV-GC 2005. Bij geïntegreerde contracten zoals de UAV-GC 2005 is opdrachtnemer – afhankelijk van de keuzes van opdrachtgever – meer of minder verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het project.

Opdrachtgever is alleen verantwoordelijk voor het formuleren van de vraag specificatie en het tijdens de uitvoering toetsen of aan die eisen wordt voldaan.

In de praktijk blijken ontwerpkeuzes bepalend te zijn voor een efficiënt onderhoud. Vaak leidt een iets hogere investering bij de realisatie van het werk tot minder kosten tijdens de onderhoudsperiode. Per saldo kan op die manier uiteindelijk op de totale kosten worden bespaard (life cycle benadering). Dit uitgangspunt wordt benadrukt door in het DBM-model het onderhoud integraal op te dragen aan opdrachtnemer.

Verder heeft Aedes voor beide modellen een heldere leeswijzer ontwikkeld die zowel Aedes als opdrachtnemer helpt om de modellen in de praktijk te gebruiken. 

Vanwege het perspectief van de opdrachtnemer heeft Aedes met Bouwend Nederland overlegd overlegd over de modellen, waarbij Aedes niet alle opmerkingen van Bouwend Nederland heeft overgenomen. Partijen verschillende bijvoorbeeld fundamenteel over de verdeling van aansprakelijkheid.

Meer weten? Neem contact op met Ottilie Laan.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha