Deltaplan 2015: inzet op innovatieve contractvormen en alternatieve financiering

2014-10-06 |

De Deltawet heeft ten doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en het op orde houden van de zoetwatervoorziening. De Deltawet vormt de basis van het Deltaprogramma 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het Deltaprogramma 2015 heeft de ambitie voor meer efficiency en kostenbewustzijn, levenscyclusoptimalisaties en innovatieve contractvormen. 

Het grootste gedeelte van de Deltafondsbegroting 2015 is bestemd voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is de komende decennia het belangrijkste uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma als het gaat om waterveiligheid. 

Op basis van “lessons learned”, wil Rijkswaterstaat innovatieve contracten toepassen bij de uitvoering van het HWBP. De projecten worden door het Rijk en de waterschappen gezamenlijk gefinancierd. 

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor de beste (innovatieve) contractvorm, heeft PPS-support samen met het HWBP het Afwegingskader HWBP ontwikkeld voor de waterschappen. Hiermee hebben de waterschappen handvatten om een keuze te maken voor een traditioneel contract (meestal RAW-bestek) of voor een geïntegreerd contract (lifecycle-benadering en een combinatie van Design Build Finance Maintain).  

Vergeleken met  de traditionele inkoop en contracten, leidt het gebruik maken van de (innovatieve) kennis en ervaring van de markt, al dan niet gecombineerd met een financiële prikkel, tot een win-win situatie voor overheid en marktpartijen. Namelijk meer kwaliteit voor minder geld, een passende contractvorm en een goede beheersing van de risico’s. De ervaring leert dat de hogere transactiekosten bij innovatieve contracten opwegen tegen deze voordelen en verlaagd kunnen worden als bij de samenwerking gebruik zoveel mogelijk wordt gemaakt van ervaren personen en standaard contracten. 

Meer weten? Neem contact op met Ottilie Laan.

 

 

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha