Selectie van recente zaken

2013-11-06 |

Om een indruk te geven van de expertise en cliënten van Blumstone, geven wij u graag een paar maal per jaar een overzicht van enkele recente zaken. Deze keer betreft het een overzicht van zaken binnen onze expertise Overheid en Onderneming en Vastgoed en Infrastructuur.

Herontwikkeling en transformatie kantoren en winkelcentrum

Winkelcentrum Osdorp is een sterk winkelcentrum in Amsterdam-West. Het heeft een stadsdeel-overstijgend verzorgingsbereik. Het totale winkelcentrum van circa 140 winkels is ongeveer 26.000 m2 groot, waarvan ± 4.000 m2 aan Tussenmeer. Het Osdorperplein en omgeving wordt herontwikkeld en getransformeerd. Blumstone is hier namens de eigenaar/ontwikkelaar van één van de centrale delen van winkelcentrum Osdorpplein betrokken ten aanzien van zowel de planologische invulling (bestemmingsplan en uitwerkingsplan met Grex) als de feitelijke invulling (omgevingsvergunning en verhuur) bij de herontwikkeling.

Windmolenparken op zee

Blumstone heeft de gemeenten Zandvoort, Noordwijk en Bloemendaal en honderden bewoners en ondernemers van deze kustgemeenten bijgestaan in verschillende procedures tegen de komst van Offshore windmolenpark Q10 (Luchterduinen). Ook inzake de Rijksstructuurvisie op zee, waarbij gebieden aan de kust worden aangewezen waar windmolenparken zullen mogen verrijzen, mocht Blumstone namens het Bewonersplatform Leefbare Kust Zandvoort en bewoners van de kust bij Noordwijk een zienswijze indienen.

Opening Flagshipstore

Een bekend internationaal merk opende onlangs de Flagshipstore in onze hoofdstad. Blumstone mocht deze partij bijstaan bij de totstandkoming van de huurovereenkomst, het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan en welstandsregels. Ook wist Blumstone de gemeentelijke toestemming te verkrijgen voor een van Amsterdams grootste gevelreclames.

Meer informatie over onze expertise? Neem contact op met Maarten Kamp

Concrete zaken kunnen we uit een oogpunt van vertrouwelijkheid uitsluitend na toestemming van de betrokken opdrachtgevers, gebruikers of eigenaren noemen.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha