Rijksstructuurvisie Windenergie op zee (2013)

Rijksstructuurvisie Windenergie op zee (2013)
2013-04-16 |

Nieuwe windmolenparken op zee

Vanaf 3 april 2013 is de formele zienswijze procedure gestart voor het voornemen een Rijksstructuurvisie op de stellen over windenergie op zee (link). De Rijksstructuurvisie zal gelden als ruimtelijk kader voor nieuwe windmolenparken op zee.

In de Rijksstructuurvisie wijst het Rijk twee gebieden concreet aan als locatie waar het mogelijk is om in de toekomst nieuwe windmolenparken te bouwen: (i) langs de Hollandse kust en (ii) ten noorden van de waddeneilanden.

Er worden nog geen exacte locaties en opstellingen van windparken vastgelegd. Dat is pas aan de orde als er sprake is van een concreet initiatief.

Wat betekent de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee voor u?

Het Rijk wil op zee ruimte bieden voor 6.000 MW aan windenergie en heeft daarom het voornemen om op zee langs de kust een lint van windmolenparken te realiseren. Deze windmolenparken zullen vanaf de kust gezien ook visuele effecten hebben.

De Rijksstructuurvisie Windenergie op zee is de eerste stap op de weg die het Rijk zal moeten afleggen om de bouw van meerdere nieuwe windmolenparken op zee te realiseren.

Dit is een moment waarop u kunt aangeven of u in de Rijksstructuurvisie bepaalde achtergrondinformatie thema's, belangen of invalshoeken mist.

Tot en met 1 mei 2013 kan een zienswijze worden ingediend tegen de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee en de concrete aanwijzing van de zoekgebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden. Een zienswijze is een mening over de inhoudelijke stukken over het plan.

Aan het eind van de zienswijzetermijn worden alle zienswijzen verzameld en betrokken bij de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Deze wordt te zijner tijd ter inzage gelegd. Ook dan kan nog een zienswijze naar voren worden gebracht, waarna het Rijk een besluit zal nemen over de vaststelling van de Rijksstructuurvisie.

De Rijksstructuurvisie Windenergie op zee: waar kunnen wij u bij helpen?

Blumstone is ingeschakeld door een aantal kustgemeenten en honderden bewoners en bedrijven langs de Hollandse kust om op te komen tegen het Windmolenpark Q10 (Luchterduinen) dat voor de kust van Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal zal worden gerealiseerd.

In dat kader heeft het Rijk Blumstone benaderd om met elkaar in overleg te treden over de concrete aanwijzing van de zoekgebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden.

Mocht u een inhoudelijke bijdrage willen leveren aan het overleg dat Blumstone de komende periode zal hebben met het Rijk, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Dat geldt uiteraard ook indien u wenst dat wij voor u een zienswijze opstellen tegen de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee.

Door Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht bij Blumstone.

Meer weten?

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha