Crisis- en herstelwet definitief ingevoerd

2013-04-16 |

De Crisis- en herstelwet blijft

Op 27 maart 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de het verlengen van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk hierin opgaan.

Wat betekent de Crisis- en herstelwet voor u?

Met de Chw, die tot dusverre tijdelijk was, kunnen ruimtelijke projecten sneller worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de bouw van woningen en windmolenparken, de aanleg van wegen en herstructurering van bedrijventerreinen.

Gelijktijdig met de verlenging van de Chw is een aantal quick wins ingevoerd. Het gaat daarbij onder meer om het volgende:

• De duur voor het doorlopen van de procedure voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan gaat van 26 naar 8 weken.

• Er mag straks voor een periode van 10 jaar – in plaats van een periode van 5 jaar – van het bestemmingsplan worden afgeweken.

• Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag wordt de houdbaarheid van bepaalde onderzoeksgegevens verlengd tot minimaal 2 jaar.

Voor een deel van deze quick wins zal ook het Besluit omgevingsrecht nog aangepast moeten worden.

De Crisis- en herstelwet: waar kunnen wij u bij helpen?

Wij kunnen u adviseren over de beste of meest effectieve wijze om de vergunningen of ruimtelijke inpassing voor uw bouwproject te realiseren. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan indien u hierover een gerechtelijke procedure voert.

Door Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht bij Blumstone.

Meer weten?

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha