Beendiging huurovereenkomst bij 'indirect' dringend eigen gebruik

2013-02-25 |

Gerechtshof Amsterdam (LJN: BR2103), 19 juli 2011:

Een verhuurder van bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst met een huurder opzeggen op grond van dringend eigen gebruik in de zin van artikel 7:296 lid 1 sub b BW. Onder dringend eigen gebruik kan ook het (dringende) 'indirecte' eigen gebruik van het gehuurde door de verhuurder vallen, waarbij het verhuurde door een ander dan de verhuurder persoonlijk gebruikt zal worden. In zo'n geval kan het gebruik door de ander (toch) als eigen gebruik van de verhuurder gelden, indien de verhuurder door het verhuurde aan die ander in gebruik te geven, zijn eigen belang dient.

Het ging hier om een geschil tussen de verhuurster (Stichting IJscomplex Jaap Eden, hierna: de Stichting) van een bedrijfsruimte op het Jaap Eden IJscomplex en de huurster daarvan (De Skeeve Skaes B.V.), die de ruimte als horecagelegenheid exploiteert. De verhuurster heeft de huurovereenkomst opgezegd op grond van dringend eigen gebruik. Verhuurster heeft hiertoe aangevoerd dat het Jaap Eden IJscomplex eigendom is van de gemeente Amsterdam en dat de Stichting daarvan huurder is. De gemeente Amsterdam had voor verdere subsidiëring van de Stichting als voorwaarde gesteld dat zij meer eigen inkomsten diende te genereren. Om dit te bewerkstelligen wil de Stichting de bedrijfsruimte gaan verhuren aan Sportkantines Jaap Eden IJsbanen B.V, waarvan de stichting enig aandeelhouder is. De Skeeve Skaes B.V. heeft hiertegen aangevoerd dat bij de exploitatie van het café-restaurant door Sportkantines Jaap Eden IJsbanen B.V. geen sprake is van eigen gebruik door de Stichting.

In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik afgewezen. In hoger beroep oordeelde het Hof van Amsterdam echter anders. Het Hof overweegt dat belang van de Stichting gediend is met het gebruik dat haar 100% deelneming Sportkantines Jaap Eden IJsbanen B.V. van het gehuurde wil maken. De inkomsten uit de horecaexploitatie zullen in de vorm van dividend aan de Stichting ten goede komen, terwijl de Stichting als enig aandeelhouder in staat zal zijn het beleid van Sportkantines Jaap Eden IJsbanen B.V. te bepalen. Dat de Stichting ‘indirect’ van het gehuurde gebruik wil gaan maken staat er dan ook niet aan in de weg dat sprake is van eigen gebruik in de zin van artikel 7:296 lid 1 sub b BW, zo oordeelde het hof.

De Hoge Raad heeft het beroep van De Skeeve Skaes B.V. op grond van artikel 81 RO verworpen (uitspraak 18 januari 2013, LJN: BY2580).

Door Jorrit Felperlaan, advocaat bij Blumstone.

Meer weten?

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha