2011

Verbod terrasverwarming in de exploitatievergunning

2013-01-18 | De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 14 december 2011 (LJN: BU7907) dat een in de exploitatievergunning opgenomen verbod op terrasverwarming, een oneigenlijk middel is om de druk van terrassen op de openbare ruimte te verminderen.
Lees meer...

Particuliere koop/verkoop woonhuis moet schriftelijk

2013-01-18 | Een particuliere verkoper kan niet door de rechter worden gedwongen om mee te werken aan de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst, zo bepaalde de Hoge Raad op 9 december 2011 (LJN: BU7412).
Lees meer...

Een factuur een invorderingsbeschikking?

2013-01-18 | In een recente uitspraak van 9 november 2011 (LJN: BU4787) heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald dat een factuur als invorderingsbeschikking kan worden aangemerkt indien daarop staat vermeld: "Invordering verbeurde dwangsom".
Lees meer...

Belanghebbendheid onder de Wabo

2013-01-18 | In een uitspraak van 13 april 2011 (LJN: BQ1081) geeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aan hoe de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo dient te worden bepaald.
Lees meer...

Gedrag belangrijker dan toezicht bij waarborgen publiek belang

2013-02-25 | Afgelopen week was geregeld in het nieuws dat er een extra laag aan toezicht in de accountantswereld komt. Toezicht is goed. Meer toezicht is niet per se altijd beter. Uiteindelijk blijft een cruciaal element het gedrag van de beroepsbeoefenaar zelf en het zelfregulerende karakter binnen de beroepsgroep.
Lees meer...

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha