Status NEN-normen en publicatieplicht

2013-01-18 |

Op 16 november 2010 heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen (LJN: BO4175) in de zaak betreffende de status van de NEN-normen waarnaar verwezen wordt in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003.

Het Hof is van oordeel, in tegenstelling tot eerder de Rechtbank Den Haag, dat een NEN-norm in de bouwregelgeving weliswaar algemeen geldend is, maar dat deze norm door verwijzing daarnaar in een algemeen verbindend voorschrift, niet zelf ook een algemeen verbinden voorschrift wordt. Dat betekent dat een dergelijke norm niet op dezelfde wijze als een algemeen verbindend voorschrift bekend behoeft te worden gemaakt.

De standaard waarmee bepaald wordt of aan een algemeen verbindend voorschrift wordt voldaan, vormt dus niet zelf het algemeen verbindende voorschrift, ook niet wanneer een wetgever die standaard door verwijzing uitdrukkelijk in het algemeen verbindende voorschrift noemt en zo binnen het toetsingskader trekt, aldus het Hof.

Kortom, NEN-normen zijn wel algemeen geldende normen, maar geen algemeen verbindende voorschriften en behoeven dus ook niet te worden gepubliceerd. Tags: NEN-normen, Bouwbesluit 2003.

Meer weten? Neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam. Mail of bel voor een vrijblijvende afspraak 020 6121806.

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha