Hoe een meerwerkclaim te voorkomen

2014-12-10 |

Onlangs heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw geoordeeld dat de aannemer zonder schriftelijke meerwerkopdracht toch recht had op betaling van meerwerk.

Deze uitspraak is voor de bouwpraktijk van belang, omdat het wettelijk artikel over meerwerk  (7:755 BW) en par. 36 lid 1a UAV 2012 in het voordeel van de aannemer worden uitgelegd en in het nadeel van de opdrachtgever.

Op de hoogte en niet ingegrepen: rechten verwerkt

De opdrachtgever was op de hoogte van de uitvoering het meerwerk werkzaamheden, doordat de aannemer de opdrachtgever steeds per e-mail (de opdrachtgever stond steeds in de Cc.) over de meerwerkzaamheden en de voortgang had bericht. Door niet in te grijpen had opdrachtgever haar rechten verwerkt, aldus de Raad van Arbitrage.

Fictieve meerwerkopdracht

Voorts was het volgens de Raad van Arbitrage niet redelijk als het meerwerk niet werd betaald. Het meerwerk was technisch noodzakelijk en zonder protest van de opdrachtgever aanvaard, terwijl de opdrachtgever wist of had moeten weten dat daarvoor moest worden betaald. Ook de situaties waarin meerwerk noodzakelijk is vanwege ontwerpfouten of fouten in de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, geven recht op betaling van meerwerk, ook al heeft opdrachtgever hiervoor geen (schriftelijke) opdracht gegeven. In deze situaties is sprake van een fictieve meerwerkopdracht. 

Voorkomen meerwerkclaim via bestek

Om onverwachte meerwerkclaims te voorkomen moeten opdrachtgevers in het bestek opnemen dat alleen schriftelijk opgedragen meerwerkopdrachten worden voldaan. Ook moet worden opgenomen dat de aannemer – in afwijking van par. 35 lid 5 UAV 2012 - zonder schriftelijke meerwerkopdracht geen recht heeft op verrekening van meerwerk.

Meerwerk dient duidelijk en overzichtelijk te zijn onderbouwd

Zelfs met deze uitspraak is de aannemer er nog niet. Voor daadwerkelijke betaling is nodig dat het meerwerk duidelijk en overzichtelijk is onderbouwd, iets dat in de praktijk vaak niet goed gaat. Hierdoor krijgt de aannemer uiteindelijk niet betaald waar hij recht op heeft.

Meer weten? Neem contact op met Ottilie Laan

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha