Geslaagde geintegreerde projecten en goed contractmanagement: communicerende vaten

2015-07-27 |

Een bouwwerk = som der delen?

Binnen het project hebben opdrachtnemers vaak ook meerdere rollen. Zo zijn ze niet alleen opdrachtnemer, maar vaak ook opdrachtgever jegens andere partijen, zoals (onder)onderaannemers en adviseurs. Als partijen hun verschillende petten niet goed voor ogen hebben, hun rollen niet goed op elkaar afstemmen en hierover niet goed communiceren, is het geheel minder dan de som der delen. Met een vastgelopen project, moeizame communicatie en oplopende faalkosten tot gevolg. Goed contractmanagement voorkomt dit.

Contractmanagement

Uit het rapport “Contractmanagement bij DBFMO-projecten 2013” van de Rekenkamer blijkt ook dat “goed contractmanagement” cruciaal is voor de beoogde financiële en kwalitatieve meerwaarde van een DBFM(O)-project. Dit principe geldt ook voor "minder" geïntegreerde contracten zoals D&C, E&C, D&B, DBM.

Maar wat is “goed contractmanagement” en vanaf welk moment heb je het nodig?

Goed contractmanagement vanaf de aanbestedingsfase

Goed contractmanagement is het proces dat partijen in staat stelt om hun verplichtingen over en weer na te komen zodat de vereiste doelen conform het contract worden gehaald. Daarbij hoort het opbouwen van een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deze relatie duurt begint tijdens de aanbesteding en duurt, na gunning, voort tijdens de levensduur van een contract en omvat het proactief beheren en anticiperen op de toekomstige behoeften van partijen en het constructief reageren op situaties die zich voordoen met het projectbelang voor ogen.

Vereisten voor goed contractmanagement zijn een goede afstemming, controle tijdens het bouwproces en heldere en proactieve communicatie tussen alle partijen in de bouwketen. Met inachtneming van de verschillende petten die partijen op hebben.

Meer weten? Neem contact op met Ottilie Laan

 

 

Terug

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha