Vennootschap en Onderneming

Blumstone adviseert haar clienten over alle ondernemingsrechtelijke aspecten van hun bedrijfsactiviteiten.

Een slecht contract is vaak de oorzaak van langdurige en kostbare procedures of zelfs het einde van een zakelijke relatie. Het is onze missie om onze clienten te voorzien van helder en deugdelijk advies waarmee procedures zoveel mogelijk voorkomen worden.

Komt het toch tot een geschil, dan staan wij u desgewenst bij in onderhandelingen of juridische procedures.

Wij werken graag met u aan een verdere juridische professionalisering van uw bedrijf, product of creativiteit.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha