Huurrecht

Jorrit Felperlaan is advocaat te Amsterdam en gespecialiseerd in het huurrecht.

 

Jorrit adviseert reeds jaren zijn clienten over de meest uiteenlopende zaken betreffende het huurrecht. Hij adviseert zowel verhuurders als huurders van (commercieel) vastgoed. Daarbij gaat het om winkel-, kantoor- en woonruimte. Zijn clienten zijn onder meer (vastgoed)beleggers, projectontwikkelaars, retailers (winkelketens), makelaars, (vastgoed)beheerders, woningcorporaties en gemeenten. 

Jorrit is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Hij heeft bovendien een ruime ervaring met het voeren van alle mogelijke (gerechtelijke) procedures betreffende het huurrecht. Onderwerpen waarover Jorrit geregeld in zijn praktijk adviseert / procedeert:
 
- huurrecht bedrijfsruimte;
- huurrecht woonruimte;
- (wettelijke) huurtermijnen;
- beeindiging / opzegging huurcontract;
- opstellen / beoordelen van een nieuw huurcontract en het voeren van onderhandelingen;
- aanhuur nieuw vastgoed en onroerend goed transacties;
- wijzigen / aanpassen huurcontract;
- huurbescherming;
- ontruiming en ontruimingsbescherming;
- huurprijswijziging en huurprijsbescherming;
- bedrijfsoverdracht en indeplaatsstelling;
- bestemmingswijziging;
- onderhoud, renovatie, vervanging en verbouwing;
- (verboden) onderhuur;
- gebreken en schade;
- tekortkoming en aansprakelijkheid huurder / verhuurder;
- overlast en afwijkend gebruik;
- illegaal gebruik en kraken;
- medehuur;
- geschillen en procedures;
- incasso

Mr. Jorrit Felperlaan (advocaat)j.felperlaan@blumstone.nl
+31 (0)20 - 612 18 06

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha