Handhaving: Intrekken of wijzigen

Indien het intrekken of het wijzigen van een begunstigende beschikking zoals een subsidie of een vergunning geschiedt als sanctie, dan valt dit onder het leerstuk van Handhaving.

In een aantal gevallen berust het intrekken of het wijzigen als sanctie op een wettelijke grondslag. Dat is het geval bij de omgevingsvergunning, de horecavergunning en subsidies. Een wettelijke grondslag is echter niet vereist.

Soms bevat de wet een verbod op het intrekken of wijzigen van een begunstigende beschikking, zoals bij subsidies, waar de Algemene wet bestuursrecht voorschrijft dat 5 jaar na het vaststellen van een subsidie, de subsidiebeschikking niet meer kan worden ingetrokken.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Tegen de intrekking of wijziging van een begunstigende beschikking zoals een vergunning of subsidie staat in beginsel bezwaar en (hoger)beroep open. Met het maken van bezwaar of het instellen van beroep kan de intrekking of wijziging (deels) worden tenietgedaan.

Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten van het kantoor Blumstone die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht kunnen u van dienst zijn bij het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Onze advocaten kunnen u ook van dienst zijn bij het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank.

Daarnaast is het mogelijk dat wij bij de rechtbank een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. De rechtbank wordt dan gevraagd de intrekking of wijziging te schorsen totdat er op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha