Handhaving: Dwangsom

Last onder dwangsom

De last onder dwangsom is een herstelsanctie die het doel heeft om de overtreding geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Indien de door het bestuursorgaan opgelegde last niet tijdig wordt uitgevoerd, kan het bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeente) de overtreder verplichten tot betaling van een geldsom. Deze geldsom is de zogeheten dwangsom. Voor de invordering van de dwangsom moet het bestuursorgaan nog eens een apart besluit nemen.

Het is niet altijd duidelijk wanneer een bericht van het bestuursorgaan aangemerkt moet worden als een invorderingsbeschikking. (lees verder)

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Tegen de dwangsom (en de invordering van de dwangsom) staat bezwaar en (hoger)beroep open. Met het maken van bezwaar of het instellen van beroep kan de dwangsom of de invordering daarvan (deels) worden tenietgedaan. De advocaten van het kantoor Blumstone die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht kunnen u van dienst zijn bij het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Onze advocaten kunnen u ook van dienst zijn bij het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank.

Net als bij de bestuursdwangbeschikking is het daarnaast mogelijk dat wij bij de rechtbank een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. De rechtbank wordt dan gevraagd het dwangsombesluit of het invorderingsbesluit te schorsen totdat er op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha