Handhaving: Bestuurlijke boete

Anders dan bij bestuursdwang of dwangsom het geval is, is de bestuurlijke boete geen herstelsanctie, maar bedoeld om de overtreder te bestraffen. Een bestuurlijke boete wordt daarom een punitieve (bestraffende) sanctie genoemd. Bij een bestuurlijke boete wordt de overtreder onvoorwaardelijk verplicht tot betaling van een geldsom. De bestuurlijke boete kan zonder tussenkomst van een rechter door het bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeente) worden opgelegd.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

De boeteoplegging is een beschikking waartegen bezwaar en beroep openstaat. Met het maken van bezwaar of het instellen van beroep kan de boete (deels) worden tenietgedaan. De advocaten van het kantoor Blumstone die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht kunnen u van dienst zijn bij het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Onze advocaten kunnen u ook van dienst zijn bij het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank.

Daarnaast is het mogelijk dat wij bij de rechtbank een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. De rechtbank wordt dan gevraagd de boete te schorsen totdat er op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha