Gebiedsontwikkeling

Blumstone advocaten is gespecialiseerd in (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling.

Wat is gebiedsontwikkeling?

Gebiedsontwikkeling ziet op het vormgeven en realiseren van ruimtelijke veranderingen in Nederland in stedelijk en buiten-stedelijk gebied, zoals (stads)centra, infrastructuur, bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook transformatie van leegstaande panden, recreatie, natuur en water. Gebiedsontwikkelingsprojecten zijn vaak complex, vanwege de betrokkenheid van verschillende publieke- en private partijen zijn betrokken, het financieringsvraagstuk en de relatie met de omgeving.

Hoe kunnen we u helpen?

Blumstone adviseert, structureert en procedeert over onder andere het bestuurs- en omgevingsrecht, milieurecht, bouwrecht, PPS (gebiedsontwikkeling, geïntegreerde- en lifecycle contracten zoals DBFM(O), project- en vastgoedfinanciering en zekerheden, erfpacht, aanbestedingsrecht, (ver)kooptransacties, huurrecht etc.

Ons doel is clienten te helpen bij het realiseren van het project zonder geschillen op tijd, binnen budget en minimaal volgens de vereisten tot tevredenheid van alle partijen en personen die bij het project zijn betrokken.

Onze ervaring

De advocaten van Blumstone zijn afkomstig van toonaangevende Nederlandse kantoren en combineren jarenlangde ervaring en kwaliteit in praktische advisering waarbij de cliënt centraal staat en de persoonlijke zorg krijgt die hij of zij verdient.

 

 

 

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha