Bestuurlijke Handhaving

Wanneer een bedrijf of burger zich niet aan de voorschriften of (algemene) regels houdt, kan een bestuursorgaan overgaan tot handhaving.

Bestuurlijke handhaving

Het bestuursorgaan kan via het bestuursrecht handhavend optreden door middel van het nemen van een bestuursdwangbesluit, een dwangsombesluit, een boetebesluit of het intrekken van een begunstigende beschikking (bijvoorbeeld het intrekken van een subsidie of een vergunning op grond van de Drank- en horecavergunning). Bij bestuursrechtelijk handhaving moet getoetst worden of handhaving mogelijk, opportuun en proportioneel is.

Vragen over bestuurlijke handhaving

Wanneer mag een bestuursorgaan een dwangsom opleggen per tijdseenheid en wanneer per overtreding?

Mag het bestuursorgaan een dwangsom opleggen zonder daarbij een begunstigingstermijn te geven?

Is het mogelijk om een verzoek te doen om opheffing van een last onder dwangsom?

Wanneer is handhaving in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel?

Mag een bestuursorgaan een verzoek om handhaving afwijzen omdat de overtreding een lage handhavingsprioriteit heeft?

 

 

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha