Overheid en Onderneming

Onze praktijkgroep Overheid en Onderneming richt zich op alle soorten zaken waar de overheid op enigerlei wijze bij betrokken is. 

Het kan dan gaan om zaken die te maken hebben met het algemeen bestuursrecht, gemeentelijke gronduitgifte, ruimtelijke ordeningsrecht, milieurecht, openbare orde en veiligheid, publiek-private samenwerking (PPS), verbintenissenrecht en overheidsaansprakelijkheid, vergunningverlening, subsidies en handhaving.

Wij hebben jarenlange ervaring met advisering in algemeen bestuursrechtelijke en politiekgevoelige kwesties en het voeren van gerechtelijke procedures.

Blumstone werkt zowel voor overheden als voor marktpartijen.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha