Juridisch Crisismanagement

Crisismanagement gaat per definitie over impactvolle, strategische belangen. We kunnen crisismanagement definiëren als een gestuurde aanpak die tot doel heeft mogelijke crises te voorkomen dan wel te beheersen. 

Het juridisch crisismanagement betreft het crisismanagement waarbij juridische kennis en ervaring met procedures voor de crisismanager onontbeerlijk zijn om een organisatie heelhuids uit een crisis te kunnen loodsen. 

Bij juridisch crisismanagement ligt de focus primair op besluitvormingsprocedures, mediation, bemiddeling, rechtsgedingen, het repareren van besluiten en het (al dan niet vertrouwelijk) verschaffen van informatie in het kader van de (politieke) transparantie en verantwoordingsverplichtingen. 

Meer weten? Lees onze visie op Juridisch Crisismanagement of neem contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht te Amsterdam en juridisch crisismanager.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha