Arbeid en Pensioen

Het arbeidsrecht en het pensioenrecht ontwikkelt zich in hoog tempo en is vaak complex. Arbeids- en pensioenrechtelijke zaken vereisen juridisch advies dat is afgestemd op de strategische doelstellingen op middellange en lange termijn. Wij bieden innovatieve en praktische oplossingen om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Blumstone Advocaten procedeert en adviseert op het gebied van arbeidsrecht en pensioenen. Onze advocaten vertegenwoordigen grote (internationale) bedrijven en top bestuurders, pensioenfondsen en verzekeraars. Ook ondersteunen wij onze cliënten bij het opstellen van pensioen- en gerelateerde regelingen. Wij houden nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van arbeids- en pensioenwetgeving nauwgezet bij.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha