Disclaimer, Algemene Voorwaarden en lijst van samenwerkende advocaten

Disclaimer en Algemene Voorwaarden

De informatie opgenomen in e-mails van Blumstone LLP kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan direct informeren? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Blumstone LLP is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden en overbrenging van virussen. Op alle door Blumstone LLP aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Blumstone LLP van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid.

U kunt de Algemene Voorwaarden van Blumstone hier downloaden.

Actuele lijst van samenwerkende advocaten

Hieronder vindt u de actuele lijst van de advocaten die samenwerken: 

  • Maarten Kamp (Blumstone LLP)
  • Jorrit Felperlaan (Blumstone LLP)
  • Monique van der Poel (EPB-law)
  • Ottilie Laan (O.L. Advocatuur B.V.)
  • Stijn Damminga (Damming CLS)
  • Lotte Schuurs (Lawve)

 

Geschillencommissie Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten

Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Mocht het onverhoopt voorkomen dat u niet volledig tevreden bent, dan kunt u zich richten tot mr. M.J.P. Kamp, advocaat en partner LLP. Graag ontvangen wij uw feedback en lossen wij het samen met u op.

Slagen wij er niet in om tot een aanvaardbare oplossing te komen, dan kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten waar Blumstone LLP bij is aangesloten.

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha