advocaat bestuursrecht Weesp

Bij Blumstone werken advocaten bestuursrecht die gespecialiseerd zijn in zaken tegen overheden zoals gemeenten of andere bestuursorganen.
 
Wij kunnen u bijstaan in een bezwaarprocedure of in een beroepsprocedure. Als er sprake is van een spoedeisend belang kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank.
 
Onze advocaten bestuursrecht zijn gespecialiseerd in kwesties die gaan over:
 • bestemmingsplannen
 • bestuurlijke dwangsommen
 • bestuursdwang 
 • bodemverontreiniging
 • bouwvergunningen
 • dwangsom
 • exploitatieplannen
 • gebiedsontwikkeling
 • handhavingsbesluiten
 • milieurecht
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunningen
 • projectontwikkeling
 • projectuitvoeringsbesluiten
 • ruimtelijke ordening
 • vergunningen en ontheffingen
 • WABO
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
 • Windmolens en windmolenparken

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Maarten Kamp, advocaat bestuursrecht 

Bel direct op: 020 - 612 18 06

Of stuur een email

captcha